SEDAM I PO

Novembar 2016. Uspešno izvedena premijera predstave ” Sedan i po ” , u režiji Vladimira Popadića.