Pre svega, ponosni smo na naše bivše đake koji su danas profesionalni glumci!

Četrnaest godina za redom naši učenici uspešno polažu  prijemni za glumu na dramskim akademijama.

U našoj školi postoji mogućnost pripreme za prijemni ispit u okviru samih časova ili individualno.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sastoji se iz dva eliminatorna dela: prvi deo (širi izbor) i drugi deo (uži izbor).

Program prvog eliminatornog dela:

  1. recitacija (prema izboru kandidata)
  2. dramski monolog (prema izboru kandidata)
  3. monolog iz komedije domaćeg komediografa

Kandidat je dužan da napamet nauči i pripremi sva tri zadatka. Nakon prikazanog programa, Komisija može da postavi kandidatu i naknadne zadatke (improvizacije) radi sticanja što potpunijeg suda o sposobnostima kandidata.

Program drugog eliminatornog dela

Drugi eliminatorni deo (uži izbor) sastoji se iz rada sa određenim nastavnicima, pismenog zadatka i završne provere sposobnosti. U toku rada u drugom eliminatornom delu, metodama testa, razgovora, vežbi i proba, nastavnici i saradnici, radi utvrđivanja neophodnog stepena glumačke obdarenosti, ispituju: karakteristike govora i govornog aparata, glas, osećanje ritma, telesne sposobnosti, izdržljivost i pokretljivost, kao i karakteristike ličnosti, njene osobenosti, maštovitost, prilagodljivost u radu.

U drugom eliminatornom delu, komisija pregleda i ustanovljava rezultate provere sposobnosti svakog kandidata po sledećim osnovama:

  1. komisija ocenjuje rezultate provere glasa i govora kandidata;
  2. komisija ocenjuje rezulatate provere pokreta i izgleda kandidata;
  3. komisija ocenjuje rezultate provere sposobnosti kandidata da ostvari osoben glumački izraz.