Gosti

Praksa Studija je da u svakom polugodištu na jednom od časova gostuju naši poznati glumci. Do sada smo ugostili preko 50 naših istaknutih glumaca.

 Studio pruža priliku polaznicima da se upoznaju sa našim vrhunskim glumcima koji dele iskustvo sa njima.

naši

Gosti u 2024. godini

Slike sa našim dragim gostima