prilagođen program glume svakom uzrastu od 6 do 21 godine

Program glume

Otvorite vrata sveta glume svojoj deci putem našeg specijalnog programa prilagođenog uzrastu i iskustvu. Polaznici se na časovima pre svega bave osnovama glume ( radnja, lik, žanr). 

 Program Studija pored samog bavljenja glumom čine i “stubovi na koje se gluma oslanja” :

dikcija

 Dikcija uključuje različite aspekte vezane za pravilno izgovaranje reči, jasnoću govora i efikasnu komunikaciju. Ona pomaže polaznicima da razviju samopouzdanje u govoru i izražavanju.

 Ključni elementi koje polaznici mogu učiti na časovima dikcije su:

 • Pravilno izgovaranje glasova 
 • Artikulacija
 • Tempo i ritam govora
 • Naglasak i akcentuacija
 • Vežbe disanja
 • Besedništvo i govorenje poezije
 • Rad na dijalektima

Scenski pokret

Scenski pokret obuhvata različite tehnike kretanja i izražavanja  tela na sceni. Podstiče polaznke da razviju svoj jedinstveni izraz na sceni.

Nastava iz scenskog pokreta obuhvata:

 • Osnove pokreta 
 • Koordinacije pokreta 
 • Koreografije
 • Ritam pokreta
 • Rad sa rekvizom 

tehnika glasa

Tehnika glasa fokusira se na razvoj i poboljšanje kvaliteta glasa i jačanje govornih veština.

Ključni elementi koje polaznici mogu naučiti:

 • Disanje
 • Artikulacija
 • Postavka glasa
 • Intonacija i ritam
 • Govorni tempo

Scenski borbe

Scenske borbe zahtevaju pažljivu pripremu i vežbanje kako bi se postigla kombinacija sigurnosti i uverljivosti pri izvodjenju borilačkih veština.

Ključni aspekti koje polaznici uče su:

 • Osnove borilačkih veština 
 • Koreografija scenskih borbi
 • Rekviziti i scensko oružje
 • Izražavanje likova kroz borbu

Scenske igre

Nastava iz ovog predmeta obuhvata sigurno izvodjenje borilačkih veština . Scenske borbe zahtevaju pažljivu pripremu i vežbanje kako bi se postigla kombinacija sigurnosti i uverljivosti.