Predavači

Svi naši predavači su diplomirani glumci sa dugogodišnjim iskustvom u pedagogiji.