Tehnika glasa

Tehnika glasa u našoj školi glume predstavlja ključnu oblast koja omogućava učenicima da ovladaju svojim glasom, poboljšaju zvučnost, izražajnost i kontrolu tokom izvođenja. Kroz niz vežbi, učimo tehnike disanja, pravilno postavljanje glasa i rad na tonalitetu kako bi se postigao snažan i uverljiv vokalni nastup.

Vežbe disanja pomažu učenicima da razviju kapacitet pluća i nauče pravilan ritam disanja tokom govora ili izvođenja. Pravilno postavljanje glasa uključuje rad na rezonanciji i projekciji kako bi se postigao pun i bogat zvuk. Tonalitet se obrađuje kroz vežbe intonacije i kontrolisanje visine i dubine tonova.

Ovaj kurs takođe obuhvata vežbe za proširenje opsega glasa, rad na izražajnosti, naglašavanje reči i pravilnoj upotrebi pauza i ritma tokom govora.