Dikcija

Dikcija u našem programu škole glume je sveobuhvatan predmet koji istražuje različite aspekte govorništva. Kroz seriju vežbi, učenici će razvijati jasnost izraza, artikulaciju i sposobnost prilagođavanja stila govora različitim situacijama.

Učenici će  učestvovati u vežbama artikulacija  kako bi poboljšali jasnost govora. Brzalice se koriste za treniranje brzine, glasnosti i ritma govora.

U okviru vojničkog govora, fokusiramo se na preciznost komunikacije, jasnost naredbi i sposobnost efikasnog izražavanja. Politčki govor istražuje veštine argumentacije, retorike i kako pridobiti pažnju publike. Sudsko izražavanje se bavi jasnim prenošenjem informacija i ubedljivim iznošenjem argumenata, dok filozofsko izražavanje podstiče razmišljanje i izražavanje kompleksnih ideja.

Učenici će ne samo poboljšati svoju dikciju, već će razviti i veštine prilagođavanja različitim stilovima govora, čineći ih veštim govornicima sposobnim da se izraze u različitim kontekstima.