PREDSTAVA “TALAS”

Čestitamo našim polaznicima na uspešno izvedenoj premijeri predstave “Talas”