PREDSTAVA “PER GINT”

Realizaciju predstave organizovao UG Fast Forward a pomogli: Sekretarijat za sport i omladinu Beograda, UK Parobrod i CZK Vlada Divljan.