NIKOLA MIJATOVIĆ

Čestitamo našem polazniku Nikoli Mijatoviću koji je upisao Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, smer gluma!