MEĐUNARODNA DRAMSKA RADIONICA U IZOLI


Nekoliko polaznika je besplatno učestvovalo na međunarodnoj dramskoj radionici u Izoli !!!