GOSTOVALI SMO NA SVETOSAVSKOJ AKADEMIJI U ROTERDAMU

U januaru 2015. gostovali smo i nastupali na Svetosavskoj akademiji u Roterdamu,u saradnji sa Zapodnoevropskom parohijom sa središtem u Briselu.