ALEKSA NEDELJKOVIĆ I MAJA STOJANOVIĆ

Aleksa Nedeljković i Maja Stojanović – učestvovali u snimanju kratkometažnog filma u

okviru „Letnje filmske škole“ u organizaciji FDU-a