Upis
       

"Autobiografija"

Tekst: Branislav Nušić

Režija: Vladimir Popadić

Producent: Miloš Lazić

Organizator: Jasmina Senić

O predstavi: 

Ovo je uzbudljiva priča koja nas uvodi u nušićevski svet i likove kojima se podsmevao s blagonaklonošću, ali govori i o

nama i o našem vremenu.

"Autobiografija" je nešto što je Nušić izabrao da napiše vrlo duhovito, ali i da ne napiše pravu autobiografiju. Nije

obuhvatio ceo život, već period do svog venčanja, jer, kako je duhovito rekao posle toga nema života...