Upis
       

 

- UPIS NOVIH ČLANOVA-

2. i 3. mart 2019.

9. i 10. mart 2019.

Kontaktirajte nas:

 061/276 21 83

Mesečna članarina: 3000 dinara.   Za dva člana porodice 25% popust po osobi.

Centar za kulturu Rakovica

Miška Kranjca 7
2. i 3. mart


- Od predškolskog do 4. razreda OŠ
2. marta u 10h i 30min
-Od 5. do 8. razreda OŠ
2. marta u 13h i 30min
- Od 1. do 4. razreda SŠ
3. marta u 15h i 30min


KONTAKT TELEFON
061/2762183

Zemunska gimnazija

Gradski park 1
9. i 10. mart


-Od predškolskog do 4. razreda OŠ
9. marta u 14h i 30min
-Od 5. do 8. razreda OŠ
9. marta u 13h
-Od 1. do 4. razreda SŠ
10. marta u 18h


KONTAKT TELEFON
061/2762183

Ustanova Voždovački centar Šumice
Ustanička 125
2. i 3. mart


-Od predškolskog do 4. razreda OŠ
3. marta u 14h i 30min
- Od 5. do 8. razreda OŠ
3. marta u 17h i 30min
- Od 1. do 4. razreda SŠ
2. marta u 16h


KONTAKT TELEFON
061/2762183