Upis
       

 

UPIS NOVIH ČLANOVA 

15. i 16. FEBRUAR 2020.

Kontaktirajte nas:

 061/276 21 83

Mesečna članarina: 3000 dinara.   Za dva člana porodice 25% popust po osobi.

Centar za kulturu Rakovica

Miška Kranjca 7


-Od predškolskog do 4. razreda OŠ
15. februar u 10h i 30min
-Od 5. do 8. razreda OŠ
15. februar u 13h i 30min
-Od 1. do 4. razreda SŠ
16. februar u 15h i 30min


KONTAKT TELEFON
061/2762183

Kulturno sportski centar Pinki

Gradski park 2


-Od predškolskog do 4. razreda OŠ
15. februar u 14h i 30min
-Od 5. do 8. razreda
15. februar u 13h
-Od 1. do 4. razreda SŠ
16. februar u 18h


KONTAKT TELEFON
061/2762183

Ustanova Voždovački centar Šumice
Ustanička 125


-Od predškolskog do 4. razreda OŠ
16. februar u 14h i 30min
-Od 5. do 8. razreda OŠ
16. februar u 16h
-Od 1. do 4. razreda SŠ
15. februar u 16h


KONTAKT TELEFON
061/2762183