Upis
       

"ŽANKA"

Režija: Miloš Lazić

Produkcija: Miloš Lazić

Organizator: Jasmina Senić

O predstavi:

Predstava o najvećoj srpskoj glumici predratnog perioda Žanki Stokić. Najčuvenija Gospođa ministarka iz Nušićeve komedije u posleratnom periodu doživljava poniženja i suđenje jer je igrala u kabareu i govorila tekstove na radiju dok je narod ginuo na frontu. Ona nije sigurna da ima krivice u njenom činu a ni da je nema, ali je sigurna da to što je činila nije zločin za koji je jedina kazna streljanje.