Upis
       

Buđenje proleća

Tekst: Frank Vedekind

 

Režija: Miloš Lazić

 

Izbor muzike: Miloš Lazić

 

Dramaturg: Jelena Popadić



"Buđenje proleća" je savremena dečija tragedija o seksualnom sazrevanju adolescenata. U njoj se ogleda autorova težnja da prokaže lažni građanski moral i pokaže kobne posledice društvenih konvencija koje sputavaju ili iskrivljuju prirodne nagone...