Upis
       

Međunarodna dramska radionica u Izoli

Nekoliko polaznika je besplatno učestvovalo na međunarodnoj dramskoj radionici u Izoli !!!